Wywóz nieczystości - odpady

Informacje dla mieszkańców

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – ODPADY

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Prawdziwa segregacja zaczyna się już w domu.  Śmieci należy wynosić do kontenerów lub specjalnych pojemników. Zachęcamy więc do przygotowania naszych domowych pojemników na śmieci, aby umożliwić wygodny podział odpadów na poszczególne kategorie:

KOLOR NIEBIESKI:

WRZUCAMY:

 • papier szkolny, biurowy,
 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • papierowe torby i worki,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

NIE WRZUCAMY:

 • opakowań wielomateriałowych (np. kartoniki po mleku, sokach)
 • tłustego zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy napojach)
 • kalki, papieru termicznego i faksowego,
 • tapet,
 • odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch)

KOLOR ŻÓŁTY:

WRZUCAMY:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu pet)
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe worki po mleku,
 • plastikowe zakrętki,
 • nakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania po lekach,
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku, sokach)
 • puszki (podczyszczone, bez zawartości)

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i opakowań z zawartością,
 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych,
 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
 • styropianu,
 • gumy,
 • plastikowych opakowań po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, owocach)
 • plastikowych opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
 • plastikowych butelek z jakąkolwiek zawartością,
 • puszek po farbach,
 • baterii,
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • opakowań po aerozolach (dezodoranty, rozpylacze), lekach,
 • opakowań po środkach chwasto – czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD i RTV,
 • plastikowych zabawek.

KOLOR ZIELONY

WRZUCAMY:

 • podczyszczone butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek, uszczelek)
 • szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

 • potłuczonego szkła,
 • szyb okiennych, samochodowych,
 • luster,
 • porcelany i ceramiki, doniczek,
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów,
 • szkła stołowego, kryształu, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
 • ekranów i lamp telewizyjnych.

KOLOR BRĄZOWY:

WRZUCAMY:

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (resztki owoców i warzyw, w tym m.in. obierki, ogryzki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie)
 • odpady zielone (pozostałości roślinne, liście, trawa, chwasty, drobne gałązki, ale nie grubsze niż ołówek szkolny, kwiaty cięte, zwiędłe, doniczkowe, także system korzeniowy bez ziemi, łupiny orzechów, igliwie, szyszki)

NIE WRZUCAMY:

 • kości i ości,
 • chleba i innego pieczywa,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • mięsa,
 • jajek,
 • ziemi,
 • popiołu, kamieni.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

W terminach wskazanych w harmonogramie odbierane są odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

 • stare meble, meble tapicerowane,
 • kanapy, sofy, wykładziny, dywany,
 • rowery, wózki dziecięce,
 • armatura sanitarna i łazienkowa,
 • ramy okienne,
 • drzwi

 

OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

 • tonery i kadridże do drukarek,
 • stare komputery,
 • telewizory, radia,
 • kosiarki,
 • sprzęt AGD (pralki, lodówki, żelazka, mikrofalówki, odkurzacze itp.).

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA 2020 rok

Poniższe dwa z wyznaczonych terminów zorganizowane są przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Ponadto w każdą sobotę, na własny koszt Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi wywóz gabarytów na terenie KSM. 

 

Osiedle Jagiellońskie, Osiedle Piastowskie, Osiedle Sikorskiego, Osiedle Konstytucji 3 Maja:

 • 27.02.2021r.
 • 21.09.2021r.

ulica Szkolna:

 • 23.02.2021r.
 • 20.09.2021r.

ulica Czempińska:

 • 26.02.2021r.
 • 11.09.2021r.

ulica Kurpińskiego, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego:

 • 29.01.2021r.
 • 24.08.2021r.

ulica Kosynierów:

 • 28.01.2021r.
 • 27.08.2021r.

ulica Surzyńskiego:

 • 03.02.2021r.
 • 27.08.2021r.

ulica Adama Mickiewicza:

 • 09.02.2021r.
 • 31.08.2021r.

 

Zgodnie z regulaminem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie związku międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych – Selekt” w Czempiniu istnieje możliwość indywidualnego, nieodpłatnego wywozu na wysypisko mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA MIASTA I GMINY KOŚCIAN

Bonikowo – teren dawnego składowiska odpadów
Godziny otwarcia:

środa  od  10 – 16
soboty  od- 8 – 16

 

www.selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=1&sub=0&menu=46&artykul=56&akcja=artykul

www.koscian.pl/System_gospodarowania_odpadami_komunalnymi_w_pigulce.html

 

 

 

PRZETERMINOWANE LEKI

Zgodnie z informacją Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” każdy mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego oddania do apteki lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przeterminowanych leków i opakowań po lekach. Dzięki temu odpady niebezpieczne nie przedostaną się do środowiska i zostaną zutylizowane. 

Wykaz aptek znajduje się na stronie: www.selekt.czempin.pl

ZMIANA ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM

Wysokość opłaty za wywóz śmieci – opłata do Urzędu Miasta:

Stawka opłaty za wywóz śmieci – opłata do Urzędu Miasta naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących dany lokal mieszkalny oraz stawki za odpady. Zgodnie z § 5 Regulaminu porządku domowego wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych w lokalu należy niezwłocznie zgłaszać w Spółdzielni. Aby zmienić ilość zamieszkujących osób w mieszkaniu, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu powinna złożyć w Siedzibie Spółdzielni, Osiedle Piastowskie 74, pok. nr 8 odpowiednie dokumenty – oświadczenie.

W oświadczeniu należy podać właściwą ilość osób zamieszkujących.