Utrzymanie porządku w obrębie budynków

Informacje dla mieszkańców

UTRZYMANIE PORZĄDKU W OBRĘBIE BUDYNKÓW

DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Dbajmy o czystość na naszych osiedlach. Właścicieli psów prosimy o sprzątanie odchodów po swoich pupilach na chodnikach i trawnikach. Podczas spaceru wystarczy mieć ze sobą torebkę na odchody.

Zabrania się wprowadzania psów na teren placów zabaw oraz boisk.

SPRZĄTANIE NA KLATKACH SCHODOWYCH

Od 1 października 2017 roku usługę sprzątania klatek schodowych zlecono firmie Usługi Wielobranżowe „Czystość” Anna Kmieciak-Hoffman, Nowe Oborzyska, ul. Słoneczna 15, 64-000 Kościan.

Istnieje możliwość wprowadzenia usługi sprzątania na klatkach gdzie do tej pory nie wyrażono takiej woli. Decyzja dotycząca ewentualnego zatrudnienia firmy sprzątającej jest podejmowana niezależnie i odrębnie dla każdej klatki.

Osobami uprawnionymi do wyrażenia opinii są osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub osoby przez nieupoważnione poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

Jeżeli za sprzątaniem opowiedzą się mieszkańcy więcej niż połowy lokali w danej klatce Spółdzielnia zleci odpłatne sprzątanie firmie zewnętrznej.  Na jeden lokal przypada jeden głos.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA PODESTACH I SCHODACH PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKÓW, WE WIATROŁAPACH, NA ZEJŚCIACH DO PIWNIC ORAZ NA KORYTARZACH PIWNICZNYCH

Utrzymanie czystości na podestach i schodach przed wejściem do budynków, we wiatrołapach, na zejściach do piwnic oraz na korytarzach piwnicznych zgodnie z § 16 pkt 9 Regulaminu porządku domowego obciąża Spółdzielnię.

Od dnia 1 października 2017r. usługę utrzymania czystości na podestach i schodach przed wejściem do budynków, we wiatrołapach, na zejściach do piwnic oraz na korytarzach piwnicznych zlecono firmie Usługi Wielobranżowe „Czystość” Anna Kmieciak-Hoffman, Nowe Oborzyska, ul. Słoneczna 15, 64-000 Kościan.

DBAJMY O PORZĄDEK W NASZYM OTOCZENIU

  • Przypominamy, że zgodnie z § 18 pkt 1 Regulaminu porządku domowego śmieci należy wynosić do kontenerów lub specjalnych pojemników. Użytkownicy lokali są zobowiązani do segregacji odpadów oraz składowania ich w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.
  • Dbajmy o pojemniki, kontenery jak i porządek wokół nich.
  • Przypominamy, że w przypadku rozsypania śmieci lub rozlania płynów na terenie ulicy, osiedla należy niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczone miejsce.
  • Zgodnie z § 18 pkt 4 Regulaminu porządku domowego zabrania się wykładania pożywienia dla zwierząt na klatkach, korytarzach piwnicznych, chodnikach, terenach placów zabaw itp.
  • Pamiętajmy, że mieszkamy w budynkach wielorodzinnych i pozostawione za drzwiami na klatce schodowej „śmieci” to widok mało estetyczny. W myśl § 18 pkt 5 Regulaminu porządku domowego zabrania się gromadzenia na terenie klatki schodowej jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności, makulatury, żywności, śmieci.

DRZWI WEJŚCIOWE – DBAŁOŚĆ O STAN TECHNICZNY

Zgodnie z §12 Regulaminu porządku domowego użytkownicy lokali zobowiązali są do zamykania drzwi wejściowych do klatek schodowych i wiatrołapów. Prosimy o nie pozostawianie zablokowanych drzwi w pozycji otwartej, w szczególności, gdy są wyposażone w samozamykacz, gdyż prowadzi to do ich deformacji i uszkodzeń.