Centralne ogrzewanie

Informacje dla mieszkańców

RACJONALNE GOSPODAROWANIE CIEPŁEM

 

Każdy mieszkaniec ma wymierny wpływ na racjonalne zużycie ciepła oraz zapewienie komfortu cieplnego w swoim lokalu poprzez regulację nastaw termostatów grzejnikowych.

Należy pamiętać aby w trakcie wietrzenia mieszkania zakręcić całkowicie termostaty grzejnikowe.

Nie należy zasłaniać grzejników jakimikolwiek kotarami czy też konstrukcjami, ponieważ zmniejsza
to efektywność pracy centralnego ogrzewania. 

MINIMALNE ZUŻYCIE CIEPŁA 40%

Mając na celu zapewnienie właściwego ogrzewania budynków, a także zabezpieczenie przed nadmiernym wychłodzeniem mieszkań, co powoduje ich zawilgocenie i zagrzybienie oraz mając na względzie ochronę lokatorów mieszkań sąsiednich, u których występuje nadmierne zużycie ciepła z powodu niedogrzania mieszkań graniczących z nimi, obowiązujące w spółdzielni przepisy, dotyczące kosztów rozliczania zużycia ciepła, przewidują próg minimalnego zużycia ciepła w lokalu, wynoszący 40% średniego zużycia ciepła w danym węźle cieplnym.

Oznacza to, że w przypadku mniejszego zużycia, ciepła w danym lokalu rozliczenie nastąpi do wysokości 40% średniego zużycia ciepła w odniesieniu do sumy powierzchni lokali znajdujących się w danym węźle cieplnym.