Kompleksowa rewitalizacja budynków na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja

Kompleksowa rewitalizacja budynków na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja

Na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Kościanie trwają obecnie prace polegające na kompleksowej rewitalizacji budynków 49-51 oraz 52-54.
W ramach prac wymieniono już stolarkę okienną w piwnicach.
Prace na budynkach obejmują docieplenie ścian i cokołów piwnicznych oraz przebudowę istniejących wiatrołapów.
Prowadzony jest kompleksowy remont balkonów łącznie z zabudową ścian bocznych oraz wymianą balustrad balkonowych
na nowe.
Dotychczasowe pokrycia dachowe z gontów papowych zostaną wymienione na blachę stalową.
Z kostki betonowej zostaną wykonane nowe podesty przy wiatrołapach oraz opaska wokół budynków.
W roku 2021 prace w w/w zakresie zostaną przeprowadzone na budynkach 55-56 i 57-59.
Po zakończeniu prac budowlanych planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych budynków.

Zakończenie prac termomodernizacyjnych na Osiedlu Piastowskim

Zakończenie prac termomodernizacyjnych na Osiedlu Piastowskim

W miesiącu sierpniu zakończono prace termomodernizacyjne budynku 4-6 na Osiedlu Piastowskim w Kościanie polegające na wymianie warstwy izolacyjnej ścian, dociepleniu cokołów piwnicznych, wymianie stolarki okiennej w piwnicach oraz drzwi wejściowych do budynku. W ramach prac przeprowadzono kompleksowy remont balkonów, zadaszeń oraz podestów przy wejściach do budynku. W przyszłości planowane jest zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących wokół budynku.

Bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami Spółdzielni

Szanowni Państwo !

 

Informujemy, że począwszy od 10 sierpnia 2020 istnieje możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy w biurze Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty !

W tym celu należy wcisnąć przycisk umieszczony przy drzwiach wejściowych do biurowca i czekać na połączenie głosowe z pracownikiem spółdzielni, który po ustaleniu celu wizyty wyda dalsze instrukcje postępowania.

 

W związku z trwającym stanem epidemii, wizyty w spółdzielni prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

Przypominamy, że wszelkie bieżące sprawy można załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową oraz przy pomocy poczty tradycyjnej.

Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia pism, wniosków oraz innych dokumentów w skrzynkach podawczych, zainstalowanych przy wejściach do budynków spółdzielni.

 

Pracownicy są dostępni na swoich stanowiskach w dotychczasowych godzinach pracy pod numerami telefonów:

Awarie i administracja:                                                              65 512 04 15 w. 34
Opłaty:                                                                                                 65 512 04 15 w. 38
Sprawy członkowsko – mieszkaniowe:                           65 512 04 15 w. 40
Sekretariat:                                                                                       65 512 04 15 w. 46

oraz adresem e-mail:
sekretariat@koscianskasm.pl

Przypominamy o całodobowej możliwości zgłaszania usterek i awarii pod numerami telefonów:

655120415

655121149

oraz adresem e-mail: zgłoszenia@koscianskasm.pl.

Place zabaw już otwarte

Place zabaw już otwarte

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały otwarte place zabaw znajdujące się w zasobach Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną osoby przebywające na placach zabaw prosimy o zachowanie należytej ostrożności i przestrzeganie zasad higieny.