Nowe inwestycje na osiedlach

Ruszyły prace związane z budową zatoki parkingowej przy ulicy Piaskowej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy udziale finansowym Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spowoduje zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego. Projekt zakłada budowę 16 miejsc parkingowych, które będą dostępne dla mieszkańców w grudniu b.r.

Jednocześnie informujemy, że na Osiedlu Konstytucji 3 Maja trwa budowa dróg wewnątrzosiedlowych wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem. Inwestycję realizuje Gmina Miejska Kościan. Prowadzona inwestycja do drugi etap realizacji projektu zapoczątkowanego w 2016 roku z inicjatywy i przy udziale finansowym Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kolejne akty wandalizmu

Kolejne akty wandalizmu

Dewastacje i akty wandalizmu na naszych osiedlach nie należą do rzadkości. Zdjęcie umieszczone  w galerii przedstawia zniszczoną klamkę drzwi wejściowych na Osiedlu Jagiellońskim. Trudno zrozumieć takie czyny.
Zaznaczyć tu należy, że za zniszczone mienie płacą wszyscy mieszkańcy solidarnie.

Stąd apel do mieszkańców aby reagowali, gdy widzą akty wandalizmu, powiadamiali odpowiednie służby porządkowe lub pracowników Spółdzielni o zauważonych niedozwolonych czynach.
Brak reakcji daje ogólne przyzwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek

Zarząd Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek:

 nr ewidencyjny 567/26 o powierzchni 0,2015 ha,

nr ewidencyjny 567/47 o powierzchni 0,0513 ha,

nr ewidencyjny 567/48 o powierzchni 0,0588 ha,

 nr ewidencyjny 567/49 o powierzchni 0,0755 ha,

nr ewidencyjny 567/50 o powierzchni 0,0579 ha,

nr ewidencyjny 567/51 o powierzchni 0,3342 ha

 położonych w Kościanie na Osiedlu Jagiellońskim i przy ul. Wyzwolenia.

 

Cena minimalna netto wynosi 1 129 000,00 zł (+ obowiązująca stawka podatku VAT).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PKO BP Kościan nr 55 1020 4160 0000 2802 0004 7639
lub
Santander Bank Polska S.A. Kościan nr 86 1090 1274 0000 0000 2702 0336

najpóźniej do dnia 24.09.2019 roku.

 

Dowód wpłaty wadium prosimy zabrać na przetarg.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Kościanie, Osiedle Piastowskie 74 w dniu 25.09.2019 roku o godz.11.00.

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego zalicza się na poczet ceny, a w przypadku nie dojścia do transakcji z winy kupującego – przepada.
Regulamin przetargu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Zarządu Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

Zarząd Spółdzielni

Zgniatarki do plastikowych butelek PET i puszek po napojach

Zgniatarki do plastikowych butelek PET i puszek po napojach

Zgniatarka to proste w obsłudze urządzenie, które jednym ruchem ręki pozwala zmniejszyć objętość plastikowych butelek
i puszek po napojach.   Takie urządzenia pojawiły się już w pierwszych trzech lokalizacjach przy wiatach śmietnikowych na:
– Osiedlu Piastowskim (przy biurowcu Spółdzielni Mieszkaniowej),
– Osiedlu Jagiellońskim (przy ul. Wyzwolenia),
– Osiedlu Konstytucji 3 Maja (przy Wieży Ciśnień).

W najbliższym czasie takie urządzenia znajdą się przy wszystkich wiatach śmietnikowych KSM.
Zgniatarki zamontowano w ogólnie dostępnych miejscach w celu prawidłowego gromadzenia odpadów plastikowych
i wyeliminowaniu zbyt wczesnego przeładowania kontenerów.

 Zgniatarka zgniata wszystkie butelki plastikowe od pojemności 0,3 do 2,5 litra oraz puszki po napojach.
Dla prawidłowej pracy urządzenia należy odkręcić nakrętkę od butelki.

 

Kolejne akty wandalizmu

Kolejne akty wandalizmu

Do kolejnego aktu wandalizmu doszło  na nowo odmalowanych garażach na Osiedlu Jagiellońskim
S
zpecący ścianę napis trzeba będzie usunąć, co wiąże się z określonymi kosztami.
Za naprawę zniszczonego mienia,
 przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego zapłacą niestety mieszkańcy Spółdzielni. 

Sprawa została zgłoszona na Policję celem ustalenia sprawców. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, żeby w trosce o wspólne dobro reagowali na tego typu zachowania.