Nowoczesne zabudowy wejść na Osiedlu Jagiellońskim

Nowoczesne zabudowy wejść na Osiedlu Jagiellońskim

Na Osiedlu Jagiellońskim nr 20-22, 33-46 powstały kolejne nowoczesne, lekkie zabudowy wejść do budynków. Wejściom do budynków nadano nowe kształty, a w ich wykończeniu pojawiły się nowoczesne materiały. Łącznie z zabudowami wykonano izolację termiczną cokołów, położono nowe opaski z kostki brukowej wokół budynków, a w wejściach mrozoodporne płytki gresowe.  Budynki zyskały na estetyce. Nowoczesna, lekka architektura nie odcina się od form budynków powstałych
w przeszłości, z kolei nowa numeracja wejść jest znacznie czytelniejsza. Znajdujące się przy każdym wejściu do budynku stojaki rowerowe zostały odmalowane.
Obecnie montowane są nowe kosze na śmieci, a wkrótce wewnątrz zabudów pojawią się nowoczesne ławki.
Planowane jest również wykonanie nowych nasadzeń zieleni, tak jak miało to miejsce na Osiedlu Jagiellońskim przy budynkach 3-19.

Informacja – Walne Zgromadzenie – niemożność zwołania w planowanym terminie

Informacja Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020 roku

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia w planowanym terminie tj. pierwszej połowie czerwca jest obecnie niemożliwe.

Jak wynika z obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie odbędzie się w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Wszelkie informacje w przedmiotowej kwestii będziemy przekazywać na bieżąco.

 

Podstawa prawna: art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Biura Spółdzielni – dostęp dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników informujemy, że
od 16 marca 2020 roku do odwołania wszystkie biura Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą zamknięte dla mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie bieżące sprawy można załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową oraz przy pomocy poczty tradycyjnej.

Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia pism, wniosków oraz innych dokumentów w skrzynkach podawczych, zainstalowanych przy wejściach do budynków spółdzielni.

Pracownicy będą dostępni na swoich stanowiskach w dotychczasowych godzinach pracy pod numerami telefonów:

Awarie i administracja:                                            65 512 04 15 w. 34
Opłaty:                                                                               65 512 04 15 w. 38
Sprawy członkowsko – mieszkaniowe:         65 512 04 15 w. 40
Sekretariat:                                                                     65 512 04 15 w. 46

oraz adresem e-mail:
sekretariat@koscianskasm.pl

Odwołujemy wszystkie zaplanowane przeglądy okresowe w mieszkaniach ograniczając się do likwidacji bieżących usterek
i awarii, które będą usuwane na dotychczasowych zasadach.

Prosimy, aby podczas wizyty pracownika w mieszkaniu zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa m.in. zachowanie bezpiecznej odległości.

Przypominamy o całodobowej możliwości zgłaszania usterek i awarii pod numerami telefonów:

655120415

655121149

oraz adresem e-mail: zgłoszenia@koscianskasm.pl.