W miesiącu sierpniu zakończono prace termomodernizacyjne budynku 4-6 na Osiedlu Piastowskim w Kościanie polegające na wymianie warstwy izolacyjnej ścian, dociepleniu cokołów piwnicznych, wymianie stolarki okiennej w piwnicach oraz drzwi wejściowych do budynku. W ramach prac przeprowadzono kompleksowy remont balkonów, zadaszeń oraz podestów przy wejściach do budynku. W przyszłości planowane jest zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących wokół budynku.