Na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Kościanie trwają obecnie prace polegające na kompleksowej rewitalizacji budynków 49-51 oraz 52-54.
W ramach prac wymieniono już stolarkę okienną w piwnicach.
Prace na budynkach obejmują docieplenie ścian i cokołów piwnicznych oraz przebudowę istniejących wiatrołapów.
Prowadzony jest kompleksowy remont balkonów łącznie z zabudową ścian bocznych oraz wymianą balustrad balkonowych
na nowe.
Dotychczasowe pokrycia dachowe z gontów papowych zostaną wymienione na blachę stalową.
Z kostki betonowej zostaną wykonane nowe podesty przy wiatrołapach oraz opaska wokół budynków.
W roku 2021 prace w w/w zakresie zostaną przeprowadzone na budynkach 55-56 i 57-59.
Po zakończeniu prac budowlanych planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych budynków.