Bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami Spółdzielni

Szanowni Państwo !

 

Informujemy, że począwszy od 10 sierpnia 2020 istnieje możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy w biurze Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty !

W tym celu należy wcisnąć przycisk umieszczony przy drzwiach wejściowych do biurowca i czekać na połączenie głosowe z pracownikiem spółdzielni, który po ustaleniu celu wizyty wyda dalsze instrukcje postępowania.

 

W związku z trwającym stanem epidemii, wizyty w spółdzielni prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

Przypominamy, że wszelkie bieżące sprawy można załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową oraz przy pomocy poczty tradycyjnej.

Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia pism, wniosków oraz innych dokumentów w skrzynkach podawczych, zainstalowanych przy wejściach do budynków spółdzielni.

 

Pracownicy są dostępni na swoich stanowiskach w dotychczasowych godzinach pracy pod numerami telefonów:

Awarie i administracja:                                                              65 512 04 15 w. 34
Opłaty:                                                                                                 65 512 04 15 w. 38
Sprawy członkowsko – mieszkaniowe:                           65 512 04 15 w. 40
Sekretariat:                                                                                       65 512 04 15 w. 46

oraz adresem e-mail:
sekretariat@koscianskasm.pl

Przypominamy o całodobowej możliwości zgłaszania usterek i awarii pod numerami telefonów:

655120415

655121149

oraz adresem e-mail: zgłoszenia@koscianskasm.pl.