Niewłaściwa segregacja bioodpadów na terenie Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podczas odbioru odpadów BIO, w dniu 12 lutego 2020r. w sześciu miejscach odbioru na terenie KSM, firma wywożąca odpady stwierdziła nieprawidłową segregację, czego konsekwencją było ich nieodebranie. 

Przypominamy, że do pojemników na bioodpady nie należy wrzucać:

mięsa, wędlin, kości, ości, skór, chleba i innego pieczywa, oleju jadalnego, jajek, odchodów zwierząt, kamieni, popiołu.

Częstym błędem jest wyrzucanie bioodpadów w workach foliowych lub innych opakowaniach.  Aby bioodpady nadawały się do poprawnego przetworzenia nie należny ich pakować.  Jak informuje na swojej stronie Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt do pojemnika na bioodpady koloru brązowego z napisem „BIO” wrzucamy odpady tylko i wyłącznie luzem (bez worków foliowych, biodegradowalnych, kompostowalnych, toreb papierowych i innych opakowań).

W konsekwencji tych zdarzeń, które miały miejsce 12.02.2020r. na prośbę Spółdzielni, źle zgromadzone bioodpady, w drodze wyjątku zostaną odebrane jako odpady zmieszane.

Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie należy spodziewać się kar, które obciążą wszystkich mieszkańców. Przez tego typu działania mniejszości niweczy się wysiłek sporej grupy mieszkańców, którzy prowadzą segregację odpadów prawidłowo. W konsekwencji doprowadzi to do ukarania wszystkich mieszkańców.

Brązowy pojemnik jest przeznaczony na odpady biodegradowalne.  Powinny tam trafiać odpadki organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi.

Kolejny raz informujemy, że do oznakowanego na brązowo pojemnika na bioodpady wyrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, obierki owoców i warzyw, trawę, liście, igliwie, szyszki, chwasty, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, system korzeniowy bez ziemi, łupiny orzechów.

W załączeniu zdjęcia nieodebranych odpadów, wykonane przez pracowników firmy odbierającej odpady, na polecenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt.