Nowe zasady segregacji śmieci od 2020 r.

Nowe zasady segregacji śmieci od 2020 r.

Z dniem 1.01.2020 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów – BIOODPADÓW.
Przed końcem tego roku wszystkie wiaty śmietnikowe należące do spółdzielni zostaną wyposażone w pojemniki do odpadów BIO (kolor brązowy).

Od stycznia 2020 roku obowiązywać będzie bezwzględna segregacja. Przypominamy, że w naszej spółdzielni obowiązek segregacji obowiązuje od lipca 2013 roku. 

Za brak segregacji grozić będą bardzo poważne sankcje finansowe!
W przypadku budynków wielorodzinnych, w tym spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialność za brak segregacji będzie zbiorowa.

Informacje dotyczące sposobu segregacji śmieci wywieszone są na wiatach śmietnikowych oraz są zamieszczone stronie internetowej spółdzielni (www.koscianskasm.com).

Jednocześnie przypominamy o zakazie wyrzucania do kontenerów odpadów poremontowych, takich jak np. gruz. Ich wywóz należy zorganizować we własnym zakresie.

W związku ze zwiększoną ilością odpadów segregowanych spółdzielnia będzie sukcesywnie zwiększać pojemność kontenerów do ich gromadzenia. Spółdzielnia prowadzi również starania, w celu zwiększenia intensywności wywozu odpadów segregowanych.

Przypominamy, że od 2013 roku za wywóz śmieci oraz częstotliwość tych wywozów na terenie miasta Kościana odpowiada Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, natomiast obowiązkiem spółdzielni jest zbieranie opłat od mieszkańców na rzecz tego Związku.

Od kilku lat spółdzielnia na własny koszt organizuje dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych pozostawianych przy wiatach śmietnikowych. Niestety ich ilość ciągle rośnie, nie są przestrzegane podane przez Spółdzielnię terminy ich wywozu.
Wobec powyższego począwszy od stycznia 2020 planujemy zwiększenie częstotliwości ich wywozu, co rzecz jasna będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla spółdzielni.

Na podstawie docierających do nas informacji w najbliższych miesiącach należy spodziewać się znacznych podwyżek opłat za wywóz śmieci i utrzymanie czystości na osiedlach.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco. 

Apelujemy do mieszkańców o zaangażowanie w przeciwdziałanie podrzucaniu śmieci przez osoby niemieszkające w naszych zasobach za wyjątkiem osób, które mają podpisane umowy ze Spółdzielnią na korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

Tylko w ten sposób możemy skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

                                                                                                                                                                                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej