Ruszyły prace związane z budową zatoki parkingowej przy ulicy Piaskowej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy udziale finansowym Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spowoduje zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego. Projekt zakłada budowę 16 miejsc parkingowych, które będą dostępne dla mieszkańców w grudniu b.r.

Jednocześnie informujemy, że na Osiedlu Konstytucji 3 Maja trwa budowa dróg wewnątrzosiedlowych wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem. Inwestycję realizuje Gmina Miejska Kościan. Prowadzona inwestycja do drugi etap realizacji projektu zapoczątkowanego w 2016 roku z inicjatywy i przy udziale finansowym Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.