Dewastacje i akty wandalizmu na naszych osiedlach nie należą do rzadkości. Zdjęcie umieszczone  w galerii przedstawia zniszczoną klamkę drzwi wejściowych na Osiedlu Jagiellońskim. Trudno zrozumieć takie czyny.
Zaznaczyć tu należy, że za zniszczone mienie płacą wszyscy mieszkańcy solidarnie.

Stąd apel do mieszkańców aby reagowali, gdy widzą akty wandalizmu, powiadamiali odpowiednie służby porządkowe lub pracowników Spółdzielni o zauważonych niedozwolonych czynach.
Brak reakcji daje ogólne przyzwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia.