Nowe inwestycje na osiedlach

Ruszyły prace związane z budową zatoki parkingowej przy ulicy Piaskowej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy udziale finansowym Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spowoduje zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego. Projekt zakłada budowę 16 miejsc parkingowych, które będą dostępne dla mieszkańców w grudniu b.r.

Jednocześnie informujemy, że na Osiedlu Konstytucji 3 Maja trwa budowa dróg wewnątrzosiedlowych wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem. Inwestycję realizuje Gmina Miejska Kościan. Prowadzona inwestycja do drugi etap realizacji projektu zapoczątkowanego w 2016 roku z inicjatywy i przy udziale finansowym Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kolejne akty wandalizmu

Kolejne akty wandalizmu

Dewastacje i akty wandalizmu na naszych osiedlach nie należą do rzadkości. Zdjęcie umieszczone  w galerii przedstawia zniszczoną klamkę drzwi wejściowych na Osiedlu Jagiellońskim. Trudno zrozumieć takie czyny.
Zaznaczyć tu należy, że za zniszczone mienie płacą wszyscy mieszkańcy solidarnie.

Stąd apel do mieszkańców aby reagowali, gdy widzą akty wandalizmu, powiadamiali odpowiednie służby porządkowe lub pracowników Spółdzielni o zauważonych niedozwolonych czynach.
Brak reakcji daje ogólne przyzwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia.