Na Osiedlu Konstytucji 3 Maja pomiędzy budynkami nr 4-6, 7-8 i 9-12 rewitalizowano istniejący plac. Po uporządkowaniu terenu i zagospodarowaniu go na nowo powstało miejsce do wypoczynku dla mieszkńców.  Skwer obsadzono nowymi roślinami, ułożono nowy chodnik.