Zarząd Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania dwupokojowego

 na prawie odrębnej własności

 o powierzchni 54,74 m 2    położonego w Kościanie
na
Osiedlu Konstytucji 3-go Maja 60/8

Cena wywoławcza wynosi 147 798,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni

      – PKO BP Kościan nr 55 1020 4160 0000 2802 0004 7639

Dowód wpłaty prosimy zabrać na przetarg.

Prawo udziału w przetargu mają osoby fizyczne .

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Kościanie, Osiedle Piastowskie 74 w dniu 30.05.2019 r. o godz. 1100

Wadium wpłacone przez wygrywającego zalicza się na poczet ceny, a w przypadku nie dojścia do transakcji z winy
kupującego – przepada.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Okazanie lokalu mieszkalnego odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. godz.15-17 oraz w dniach 21-22.05.2019 r. w godz. 13-15.

 

                                                                                                                                                                       Zarząd Spółdzielni