Opłaty za lokale mieszkalne i garaże w 2018r.

Opłaty za lokale mieszkalne zależne od Spółdzielni tj.

  • eksploatacja i utrzymanie nieruchomości,
  • odpis na fundusz remontowy,
  • utrzymanie czystości,
  • utrzymanie instalacji domofonowej,
  • wywóz śmieci – utrzymanie infrastruktury,
  • opłata za rozliczenie zużycia wody,
  • odpis na wymianę wodomierza/y

w roku 2018 pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Opłata za garaże w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2018 roku pozostanie również niezmieniona.

 

Zarząd Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

 

 

Informacja Zarządu Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o działaniach przeprowadzonych w 2017r. oraz planach na 2018r.

W związku z kończącym się rokiem 2017, Zarząd Spółdzielni informuje o najważniejszych sprawach dotyczących naszej działalności.

W mijającym roku zdołaliśmy przeprowadzić szereg inwestycji. Zakończono kolejny etap dociepleń ścian budynków oraz odnawiania i naprawy elewacji na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja i Osiedlu Piastowskim. Zakończono kolejny etap wymiany pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja. Na Osiedlu Piastowskim zakończono kolejny etap doszczelniania instalacji gazowej w mieszkaniach. Ponadto wykonano szereg prac związanych między innymi z remontem pokryć dachowych budynków mieszkalnych i garaży, malowaniem klatek schodowych, wymianą stolarki oraz instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych budynków, modernizacją nawierzchni drogowych.

W roku 2017 powstał kolejny nowoczesny i bezpieczny plac zabaw oraz boisko do piłki nożnej, zdołaliśmy również wymienić około 100 ławek parkowych.

Mijający rok jest drugim z rzędu, w którym pozyskaliśmy premię termomodernizacyjną, tym razem w wysokości  99.798 zł.

W październiku wystartował program utrzymania czystości na klatkach schodowych przy odpłatnym udziale wyspecjalizowanej firmy sprzątającej. Na chwilę obecną programem objętych jest 110 klatek schodowych.

Przypominamy, że począwszy od stycznia 2016 roku o czystość przy wejściach do budynków, we wiatrołapach oraz zejściach do piwnic i na korytarzach piwnicznych dba firma zewnętrzna, która prowadzi ww. prace raz w miesiącu w całości zasobów (usługa ta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami od mieszkańców).

W mijającym roku została przeprowadzona wymiana podzielników kosztów ciepła.

W roku 2018 planujemy zakończenie prac dociepleniowych ścian budynków na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja (budynki nr 24-28, 29-30, 31-33) oraz docieplenie wraz z odnowieniem całości elewacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Ks. Józefa Surzyńskiego 27-29a. Będziemy kontynuować program wymiany pionów instalacji wod.-kan. oraz ciepłej wody użytkowej (w roku 2018 wymianą zostanie objętych 8 pozostałych budynków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej; w roku 2019 wymianę planujemy w budynkach na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja 7-8, 9-12 oraz na Osiedlu Gen. Sikorskiego 6-7, 8-9, 12-13, 14-15).
Na Osiedlu Piastowskim (budynki 14-17, 18-19) oraz ul. Bączkowskiego (budynki nr 40 i 42), przeprowadzimy doszczelnienie instalacji gazowej w mieszkaniach.

Ponadto będziemy realizować szereg innych prac remontowych takich jak malowanie klatek schodowych, wymiana okien i drzwi na klatkach, remont kominów, zabudowa wejść do budynków, remont nawierzchni drogowych itp.

W przyszłym roku powstanie kolejny nowoczesny i bezpieczny plac zabaw na Osiedlu Jagiellońskim.

 

Zarząd Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej