O Spółdzielni

Informacje ogólne o Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zarząd, podział administracyjny.

Kościańska Spółdzelnia Mieszkaniowa

W 1907 roku w Kościańskim Sądzie zarejestrowano pierwszą spółdzielnię mieszkaniową pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzędników, która w późniejszych latach zmieniła nazwę na Spółdzielnię Lokatorsko – Własnościową w Kościanie.

W 1958 roku powstała druga spółdzielnia Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Kościanie, która w 1961 roku przyjęła nazwę Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Kościanie, następnie w 1970 roku Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie, natomiast w 1972 roku Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej w Kościanie.

1980 roku wykonując postanowienie uchwały Rady Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie dokonano połączenia obu spółdzielni.

Z chwilą połączenia, nowopowstała Spółdzielnia przejęła całą ponad siedemdziesięcioletnią historię i wieloletnie tradycje Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kościanie z ul. Bączkowskiego.

Połączona Spółdzielnia przyjęła nazwę Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie.

Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości, zarządzania najmem lokali mieszkalnych, usługowych, handlowych i garaży.

Realizując swoje zadania statutowe przedmiotem działalności Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest:

  • gospodarka zasobami mieszkaniowymi członków Spółdzielni,
  • usługi remontowo – budowlane,
  • budownictwo mieszkaniowe,
  • inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.