Formularze i druki

W tym dziale znajdziesz formularze, druki, oświadczenia i pisma

Zgoda na umieszczenie nazwiska na domofonie budynku.

Wybór pakietu TV.

Ilość zamieszkujących osób, celem obliczenia opłaty za wywóz odpadów.

Oświadczenie dotyczące ustalenia wysokości zaliczki na zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz podgrzanie wody.

Oświadczenie dotyczące rozliczenia kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za okres 2020 / 2021.

Oświadczenie dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Wniosek dotyczący zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania.

Wzór oferty dotyczącej najmu gruntu położonego w Kościanie.

Wzór oferty dotyczącej najmu lokalu użytkowego w Kościanie.