Z początkiem grudnia 2020 r. zakończono kompleksową rewitalizację budynków nr 49-51 oraz 52-54 na Osiedlu Konstytucji
3-go Maja w Kościanie.
W ramach przeprowadzonych prac docieplono ściany i cokoły piwniczne, przebudowano wiatrołapy, wymieniono wybrane elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano nowe podesty przy wiatrołapach oraz opaski wokół budynków. Przeprowadzono również kompleksowy remont balkonów łącznie z zabudowaniem ścian bocznych oraz wymianą balustrad balkonowych na nowe.
Dotychczasowe pokrycia dachowe wykonane z gontów papowych zostały zdemontowane i wymienione na blachę stalową.
Na wiosnę 2021 roku w obrębie wyremontowanych budynków planowane jest wykonanie nowego zagospodarowania terenów zielonych.
W 2021 prace w w/w zakresie obejmą kolejne budynki zlokalizowane na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja tj. 55-56 i 57-59.
Do końca roku 2030 planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji pozostałych budynków w tej części Osiedla Konstytucji 3-go Maja oraz przy ulicy Czempińskiej.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, począwszy od 2022 roku kompleksowej rewitalizacji zostaną poddane budynki położone przy ulicy Szkolnej.