Prace termomodernizacyjne na Osiedlu Piastowskim

Prace termomodernizacyjne na Osiedlu Piastowskim

Rozpoczęły się prace remontowe budynku nr 4-6, położonego na Osiedlu Piastowskim.

Remont budynku obejmie docieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołami piwnicznymi oraz kompleksową renowację balkonów.

Wokół budynku powstanie nowa opaska z kostki brukowej.

Zasadnicze roboty zostały poprzedzone wymianą drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych.

Nowoczesne zabudowy wejść na Osiedlu Jagiellońskim

Nowoczesne zabudowy wejść na Osiedlu Jagiellońskim

Na Osiedlu Jagiellońskim nr 20-22, 33-46 powstały kolejne nowoczesne, lekkie zabudowy wejść do budynków. Wejściom do budynków nadano nowe kształty, a w ich wykończeniu pojawiły się nowoczesne materiały. Łącznie z zabudowami wykonano izolację termiczną cokołów, położono nowe opaski z kostki brukowej wokół budynków, a w wejściach mrozoodporne płytki gresowe.  Budynki zyskały na estetyce. Nowoczesna, lekka architektura nie odcina się od form budynków powstałych
w przeszłości, z kolei nowa numeracja wejść jest znacznie czytelniejsza. Znajdujące się przy każdym wejściu do budynku stojaki rowerowe zostały odmalowane.
Obecnie montowane są nowe kosze na śmieci, a wkrótce wewnątrz zabudów pojawią się nowoczesne ławki.
Planowane jest również wykonanie nowych nasadzeń zieleni, tak jak miało to miejsce na Osiedlu Jagiellońskim przy budynkach 3-19.

Informacja – Walne Zgromadzenie – niemożność zwołania w planowanym terminie

Informacja Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020 roku

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia w planowanym terminie tj. pierwszej połowie czerwca jest obecnie niemożliwe.

Jak wynika z obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie odbędzie się w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Wszelkie informacje w przedmiotowej kwestii będziemy przekazywać na bieżąco.

 

Podstawa prawna: art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.